Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Isvarsler

09.10.2014 | 10:00

Siste oppdatering av tekst:  9. oktober 2014
Isvarslene gjelder for persontrafikk på uregulerte vann og baserer seg på målinger og uttalelser fra et begrenset utvalg steder. Informasjonen er generalisert for større områder og er en beskrivelse av isforholdene på angitt dato. Det vil alltid være lokale variasjoner som ikke fanges opp av meldingen. Motorferdsel, elveis og fjordis er IKKE vurdert.

Få en god oversikt over isforholdene på: www.nve.no/iskart
Kartet viser isobservasjoner, isproblemer, isulykker, sanntidsdata

Klikk på Relatert informasjon for å få isvarsel eller ismålinger for din region. Husk at vi gjerne ser at du selv sender inn isobservasjoner gjennom iskartet. Snarvei til denne ismeldingen er www.nve.no/ismelding

Ut på tur i ukjent terreng? Sjekk bakgrunnskartet på www.nve.no/iskart om vannene du skal krysse har områder hvor isen er vesentlig svekket på grunn av reguleringer.