Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

NVEs regionkontor

07.01.2009 | 15:31

Regionkontorene ivaretar en rekke oppgaver innen NVEs forvaltning av vannressurser og forebygging av skredulykker.

Region Nord (RN):                                             Klikk for større kart.
Kongensgate 14-18Oversiktskart over regionkontorenes plassering.
8514 Narvik
Telefon: 09575
Telefax: 22 95 96 01
E-post: rn@nve.no

Region Midt-Norge (RM):
Vestre Rosten 81,
7075 Tiller
Telefon: 09575
Telefax: 22 95 99 01
E-post: rm@nve.no

Region Vest (RV):
Naustdalsvn. 1b
Postboks 53,
6801 Førde
Telefon: 09575
Telefax: 22 95 95 01
E-post: rv@nve.no

Region Sør (RS):
Anton Jenssens gate 7
Postboks 2124,
3103 Tønsberg
Telefon: 09575
Telefax: 22 95 97 41
E-post: rs@nve.no

Region Øst (RØ):
Vangsveien 73
Postboks 4223,
2307 Hamar
Telefon: 09575
Telefax: 22 95 96 71
E-post: ro@nve.no

Regionkontorenes oppgavene spenner over følgende områder:

  • Miljømessig og samfunnsøkonomisk god vassdragsforvaltning
  • Arealplanloppfølging, sikring og beredskap mot flom og skred 
  • Miljøtiltak i vassdrag
  • Sikkerhet ved vassdrags-anlegg
  • Vurdering av inngrep i vassdrag (vannressursloven)
  • Tilsyn med vassdragskonsesjoner
  • Rådgivning/beregning innen hydraulikk og hydrologi

 

NVE Anlegg har avdelinger tilknyttet regionkontorene unntatt i Region Sør. NVE-Anlegg utfører tiltak i vassdrag.