Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Strømutfall som følge av ekstremvær Oppdatering 27.12.2011 kl 1600

27.12.2011 | 13:08

Antall berørte nettkunder som følge av ekstremværet ”Dagmar”, er redusert fra om lag 30 000 til 15 000 i løpet av dagen i dag.

Gjenoppretting av forsyningen skjer kontinuerlig, NVE forventer dermed at antall berørte nettkunder synker ytterligere i løpet av morgendagen og de nærmeste dagene. Situasjonen kan være kritisk for de som fortsatt er rammet av strømbrudd.

Hardest rammet er fremdeles Sogn og Fjordane, Sunnmøre, samt enkelte områder på Østlandet. I tillegg er det et mindre antall kunder som er uten strøm i øvrige deler av landet.

Nettselskapene som fortsatt er berørt, mobiliserer kontinuerlig tilgjengelige ressurser til å lokalisere og utbedre skader på strømnettet.

NVE følger situasjonen tett og er i løpende kontakt med Statnett og kraftforsyningens distriktssjefer (KDS) i de aktuelle områdene. 

Kontaktpersoner:
Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud, tlf 22959020
Avdelingsdirektør Marit L. Fossdal, tlf. 22959353/90188373