Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Sikrere strømforsyning til teleinfrastruktur

30.04.2012 | 08:00

PT og NVE ber nettselskaper og ekomtilbydere snakke sammen for å løse lokale utfordringer knyttet til kraftforsyningen til ulike typer teleinfrastruktur.

Ekstremværet Dagmar i romjulen gjorde store skader på infrastruktur for strøm og ekomsamband. Flere enn 570.000 strømkunder ble berørt. Om lag 30.000 var uten telefon, mens 12.000 var uten bredbånd. Strømbrudd var hovedårsaken til utfallene i mobil- og fastnettene.

Post- og teletilsynet (PT) og NVE ønsker å bruke erfaringene fra Dagmar til å finne tiltak som kan redusere konsekvensene av tilsvarende uvær i framtiden, og ber derfor i et felles brev nettselskaper og ekomtilbydere starte aktiv dialog for å finne gode løsninger på utfordringene.

De norske strøm- og ekomnettene har normalt svært høy leveringskvalitet. For kunder med spesielle krav til leveringskvalitet, som tilbyderne av ekomtjenester, anbefaler NVE og PT at nettselskap og ekomtilbydere finner gode løsninger i fellesskap. Forbedringstiltak som ikke kan pålegges nettselskapene, vil kunne belastes ekomselskapene gjennom investeringstilskudd.

Les brevet fra PT og NVE.

Kontaktperson:
Seksjonssjef Nils Martin Espegren, tlf 22 95 93 94 / 994 17 763