Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Kartlegging forhindrer skredulykker

23.03.2011 | 13:02

Kartlegging av fareområder er viktig for å trygge menneskeliv og materielle verdier. Å ha kunnskap om fareområder, og ta hensyn til disse ved planlegging og utbygging, er den mest effektive måten å forebygge skredulykker.

- Vi kartlegger og lager skredfarekart for at kommunene skal unngå å bygge i skredutsatt terreng, forklarer direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE, Anne Britt Leifseth.

Når kommunen utarbeider arealplaner vil den enkelt se i kartene hvilke områder som kan være skredutsatt. Ønsker kommunen bygging i disse områdene må skredfaren undersøkes nøyere. På den måten unngår kommunene at det bygges i skredutsatt terreng.

Mer om skredfarekartlegging kan du lese her.