Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

148 søknader om godkjenning av kraftverk

23.02.2012 | 14:24

Det er per 22. februar 2012 kommet inn 148 søknader om godkjenning av kraftverk for rett til tildeling av elsertifikater. 12 kraftverk på totalt 16,2 MW er godkjent. Disse forventes å gi en årsproduksjon på 54 GWh/år.

De 148 søknadene utgjør til sammen om lag 170 MW installert effekt, og en årsproduksjon på 630 GWh.

Alle produksjonsanleggene det søkes godkjenning for, er satt i drift før 1. januar 2012. Det betyr at anleggene faller inn under den norske overgangsordningen, og kommer derfor i tillegg til Norges forpliktelse om finansiering av 13,2 TWh ny produksjon av fornybar strøm.  Godkjennelse av anleggene forutsetter at de oppfyller kravene i lov og forskrift om elsertifikater.

Som tidligere meldt, er det oppdaget avvik under behandling av søknader om godkjenning av anlegg under elsertifikatordningen. Flere av kraftverkene er ikke bygget i henhold til gitte tillatelser og krav, noe som fører til at behandlingen av søknader om godkjenning av kraftverk tar lengre tid enn forutsatt.

Aktivér abonnement på nyheter om elsertifikatordningen