Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Nyttig informasjon

06.02.2009 | 15:59

Denne siden gir deg en oversikt over aktuelle lover og regler, ressurskart, veiledere, artikler osv.

Illustrasjonsfoto Illustrasjonsfoto

Oversikt over kraftverk
Alle vassdragskonsesjoner kan nå hentes frem i nyeste versjon av NVE Atlas.
Les mer

Ressurskart
NVE har kartlagt et potensial for små kraftverk på 18 TWh med investeringskostnad under 3 kr/kWh.
Les mer

Lover og regler
Den som skal bygge et kraftverk, stort eller lite, må forholde seg til en rekke lover og forvaltningsorgan
Les mer

Nettilknytning
NVE stiller ikke krav om egen anleggskonsesjon for vannkraftverk der spenningene i stasjonen og nettet ikke overstiger 22 kV. Disse installasjonene kan bygges og driftes i medhold av områdekonsesjonen til det lokale nettselskapet.
Les mer

Idriftsettelse av vannkraftanlegg
NVE skal ha oversikt over alle kraftanlegg som er i drift i Norge og har utarbeidet et skjema for registrering av nye kraftverk som kommer i drift, samt opprusting og utvidelse av eksisterende anlegg.
Les mer og last ned skjema

Kostnadsindeks
NVE har fått utarbeidet en kartlegging av av prisutviklingen fra 1/1-2005 til 1/1 2007 for ulike komponenter i et typisk vannkraftverk. Utgangspunktet er NVEs kostnadsgrunnlag med prisnivå 1/1-2005.
Indeksen kan du laste ned her

Forskning og utvikling
Regjeringen går fortsatt inn for å støtte prosjekter knyttet til forskning og utvikling av ny teknologi til mikro- mini og småkraftverk
Les mer

Veiledere og rapporter
Det er utarbeidet en rekke veiledere og rappoter som tar for seg ulike temaer man vil møte på under utbyggingsprosessen av småkraftverk.
Oversikten finner du her