Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Situasjonsrapport for Trøndelag, 29.3-10.4.2012

29.03.2012 | 14:40

Jorda er mettet med vann, og det vil fortsatt forekomme hendelser som skyldes den høye vannmetningen.Vi ber kommunene være oppmerksomme på at slik hendelser vil kunne forekomme gjennom hele påskeuken, og at det settes kapasitet i forhold til dette.

Fakta

Det varsles flom når vi venter vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall. Det varsles stor flom når vi venter vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall. Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. Varselet følges opp så lenge flomsituasjonen varer, med "Melding fra NVE". Også ved andre spesielle situasjoner i vassdragene sender NVE ut "Melding fra NVE".

Utarbeidet 29.3.2012. Gjelder for perioden 29.3.2012 - 10.4.2012 

Trøndelag:

Vannføringen i de aller fleste vassdrag er nå synkende, men det er høy grunnvannstand og jorda er helt mettet med vann.Det ventes fortsatt nedbør gjennom hele påskeuken, og forbigående kaldere.

Det er grunn til å være oppmerksom på at det fortsatt vil kunne forekomme hendelser som skyldes den høye vannmetningen i jorda.

Vi ber kommunene være oppmerksomme på at slik hendelser vil kunne forekomme gjennom hele påskeuken, og at det settes kapasitet i forhold til dette. NVEs regionkontor vil kunne bidra med råd, men har ikke nok kapasitet til å håndtere mindre situasjoner.