Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Melding for Trøndelag, 27.-28. mars 2012

27.03.2012 | 12:30

Lokalt store nedbørmengder fra tirsdag kveld vil medføre ny vannføringsøkning kommende døgn, og det er økende fare for jordskred.

Fakta

Det varsles flom når vi venter vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall. Det varsles stor flom når vi venter vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall. Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. Varselet følges opp så lenge flomsituasjonen varer, med "Melding fra NVE". Også ved andre spesielle situasjoner i vassdragene sender NVE ut "Melding fra NVE".

Utarbeidet 27.3.2012. Gjelder for perioden 27.-28.3. 2012. 

Trøndelag

Det er fortsatt stor vannføring i mange vassdrag i området. Vannføringen minket en del i løpet av helgen i mange vassdrag, men har steget litt igjen i løpet av siste døgn. Det ventes lokalt store nedbørmengder i området fra i kveld, som regn opp i ca 800 moh. Dette vil medføre fortsatt vannføringsøkning kommende døgn. Pga. mindre nedbør og kjøligere vær fra i morgen ettermiddag vil vannføringen kulminere i løpet av morgendagen. Vi venter ikke at vannføringen vil nå opp i samme nivå som før helgen.

Det er høy vannmetning i jorda. Ny nedbør og snøsmelting kommende døgn fører til at det igjen er økende fare for jordskred.