Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Melding for Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, 23. - 25. mars 2012

23.03.2012 | 12:00

Oppfølging av flomvarsel sendt 22.03.2012.

Mildt vær og mye nedbør i Trøndelag i løpet av onsdag og torsdag har gitt flomvannføring i mange vassdrag.  I de fleste elvene kulminerte vannføringen natt til fredag og er nå avtakende.

Fakta

Det varsles flom når vi venter vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall. Det varsles stor flom når vi venter vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall. Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. Varselet følges opp så lenge flomsituasjonen varer, med "Melding fra NVE". Også ved andre spesielle situasjoner i vassdragene sender NVE ut "Melding fra NVE".

Utarbeidet 23.03.2012. Gjelder for perioden 23.03.2012 - 25.03.2012. 

Område: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Mildt vær og mye nedbør i Trøndelag i løpet av onsdag og torsdag har gitt flomvannføring i mange vassdrag.  I de fleste elvene kulminerte vannføringen natt til fredag og er nå avtakende. Med utgangspunkt i dagens værprognose vil vannføringen fortsette å gå tilbake de nærmeste dagene.

Ny nedbør fra lørdag og i dagene fremover sammen med snøsmelting vil føre til at vannføringen avtar sakte og fortsatt holder seg relativt stor. Det er i de kommende dagene ikke ventet at vannføringen igjen vil nå varslingsnivå for flom.

Faren for jordskred er nå avtakende. Jorda er imidlertid allerede mettet av regn og smeltevann. Ytterligere vanntilførsel og rask synkende vannføring gjør at det fortsatt kan være lokal fare for jordskred, spesielt langs bekker og elver. Raske endringer i vannstanden og høy vannføring kan forårsake lokal erosjon i elver og bekker. Med kraftig erosjon i vassdrag som går gjennom kvikkleireområder kan dette utløse mindre lokale utglidninger langs vassdraget, som kan redusere stabiliteten. Man må derfor være spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire og varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved registrering av slike hendelser.