Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Varsel om flom for Sør- og Nord-Trøndelag, 21. - 23. mars 2012

20.03.2012 | 11:00

Det er varslet mye nedbør og mildt vær over Trøndelag onsdag 21. mars. Vannføringen ventes å kulminere på nivå over 5- års flom. Det  er økt fare for jordskred.

 

Fakta

Det varsles flom når vi venter vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall. Det varsles stor flom når vi venter vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall. Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. Varselet følges opp så lenge flomsituasjonen varer, med "Melding fra NVE". Også ved andre spesielle situasjoner i vassdragene sender NVE ut "Melding fra NVE".

Utarbeidet 20.03.2012 kl. 11.00. Gjelder for perioden 21.-23. mars 2012. 

Område: Sør- og Nord Trøndelag.

Det er varslet mildt vær og mye nedbør i Trøndelag onsdag 21.3.  Nedbøren ventes å falle som regn under 1000 meter over havet.

Regn i kombinasjon med snøsmelting vil gi raskt økende vannføring. I vassdrag med gjenværende is er det fare for isgang. Vannføringen ventes å kulminere på nivå over 5-års flom.

Lokale oversvømmelser kan forekomme som følge av at is og snø tetter tør, sluk og andre avløpsveier.

Regn og snøsmelting på vannmettet jord fører til økt fare for jordskred fra tirsdag kveld. Avløps- og dreneringsveier må holdes åpne og gravearbeid bør unngås. Faren er størst i terreng med bratte skråninger og langs bekker og elver.