Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Varsel om flom for Møre og Romsdal og Trøndelag, 29.februar - 1.mars 2012

29.02.2012 | 13:05

Oppfølging av melding sendt 28.2.2012.

Mer nedbør og snøsmelting kommende døgn vil føre til økende vannføring i området. Det er viktig å holde avløpsveier åpne. Det ventes fortsatt fare for jordskred i området.

Fakta

Det varsles flom når vi venter vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall. Det varsles stor flom når vi venter vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall. Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. Varselet følges opp så lenge flomsituasjonen varer, med "Melding fra NVE". Også ved andre spesielle situasjoner i vassdragene sender NVE ut "Melding fra NVE".

Utarbeidet 29.2.2012 kl. 12.15. Gjelder for perioden 29.02.2012 - 01.03.2012. 

Møre og Romsdal og Trøndelag

Nedbør og snøsmelting siste døgn har ført til vannføringsøkning flere steder i området, spesielt i bekker og mindre vassdrag. Det er ventet mildt vær og regn i området fra i natt og til og med i morgen, torsdag. Nedbørprognosene i dag tilsier mer nedbør enn hva som var ventet i går. Det er midtre strøk av Trøndelag, på Nordmøre og i Romsdal det er ventet kraftigst nedbør. Nedbøren er ventet som regn under ca 1000 moh.

Regn i kombinasjon med snøsmelting vil føre til fortsatt økende vannføring. I Trøndelag er det fare for vannføringer i overkant av 5-årsflom i mindre vassdrag, og ellers er det ventet vannføringer under 5-årsflom. I vassdrag med is vil det være fare for isgang.

Det er fare for lokale oversvømmelser som følge av is og snø som delvis tetter rør, sluk og andre avløpsveier.

Kombinasjonen av regn og snøsmelting på allerede vannmettet jord fører til økt fare for jordskred. Dette gjelder spesielt i terreng med bratte skråninger og langs bekkeløp.