Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Situasjonsrapport: Utsikter for vårflom 2012

19.04.2012 | 11:00

I vassdrag som drenerer høyereliggende områder av Vestlandet, nordvestlige fjellstrøk av Oppland og indre strøk av Trøndelag er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom.

Fakta

NVEs flomvarslingstjeneste utarbeider rutinemessig situasjonsrapporter for å beskrive utsiktene for vårflom.

Utsikter for vårflom er basert på dagens hydrologiske tilstand (snø, mark- og grunnvann) og beregninger av sannsynlig vannføring i løpet av våren basert på nærmere 50 år med historiske nedbør- og temperaturdata.

Utarbeidet 18.04.2012

Det er mindre snø enn normalt i store deler av landet, noe som tilsier mindre sannsynlighet enn normalt for stor vårflom. Unntakene er først og fremst i høyereliggende strøk av Vestlandet, nordvestlige fjellstrøk av Oppland og indre strøk av Trøndelag. I disse områdene er sannsynligheten for stor vårflom større enn normalt.

Værforholdene under snøsmeltingen vil imidlertid være helt avgjørende for hvordan årets vårflom utvikler seg. Dersom våren blir relativt nedbørfattig og med moderate temperaturer vil det føre til redusert sannsynlighet for større vårflom enn normalt i disse områdene. Hvis det kommer mye nedbør kan det føre til stor flom, selv i områder med lite eller ingen snø.

Det er lite is igjen i elvene i Sør-Norge, bortsett fra nord i Østerdalen. Det er fremdeles elveis i nordre deler av Nordland og nordover. Her kan oversvømmelser forekomme dersom vannføringen øker pga snøsmelting eller nedbør, også om vannføringen ikke er spesielt stor.

For mer detaljer om snø og is anbefales http://www.senorge.no og http://www.nve.no/snorapport, og ismeldingene til NVE som finnes på http://www.nve.no/ismelding