Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Møte i ENTR Lot 6 om Luftkondisjonerings- og ventilasjonssystemer

23.04.2012 | 16:32

Tredje og siste stakeholdermøte i forberedende studium for ENTR Lot 6 om Luftkondisjonerings- og ventilasjonssystemer ble avholdt den 16. april 2012.

NVE var representert ved Viegand & Maagøe/Teknologisk Institutt som har sendt oss et fyldig referat fra møtet. Stakeholdere kan sende inn kommentarer til de foreliggende versjonene av dokumenter frem til 14. mai 2012. Endelig sluttrapport forventes publisert i juni 2012.

Her kan du laste ned møtereferatet:

Les mer på prosjektets nettsted: