Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Områdekonsesjonær

24.11.2014 | 21:48

Ansvarlig konsesjonær og tilhørende kommuner

HAFSLUND NETT AS

har ansvar for utarbeidelse av lokale energiutredninger i følgende kommuner:

FnrKnr Kommune
0135 Råde
0136 Rygge
0211 Vestby
0214 Ås
0215 Frogn
0217 Oppegård
0219 Bærum
0220 Asker
0226 Sørum
0227 Fet
0228 Rælingen
0230 Lørenskog
0231 Skedsmo
0233 Nittedal
0234 Gjerdrum
0235 Ullensaker
0236 Nes
0237 Eidsvoll
0238 Nannestad
0239 Hurdal
0301 Oslo

Klikk på kommune for å se status for energiutredningen.