Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Områdekonsesjonær

24.11.2014 | 21:48

Ansvarlig konsesjonær og tilhørende kommuner

FORTUM DISTRIBUTION AS

har ansvar for utarbeidelse av lokale energiutredninger i følgende kommuner:

FnrKnr Kommune
0101 Halden
0104 Moss
0105 Sarpsborg
0118 Aremark
0119 Marker
0121 Rømskog
0123 Spydeberg
0124 Askim
0125 Eidsberg
0127 Skiptvet
0137 Våler
0138 Hobøl

Klikk på kommune for å se status for energiutredningen.