Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Områdekonsesjonær

24.11.2014 | 21:48

Status for kommunens energiutredning


0706 Sandefjord

Navn på konsesjonær SKAGERAK NETT AS
Kontaktperson Geir Kristoffersen
Telefon 90136522
Utredning Les
Dato siste utredning 13.01.2014
Dato siste offentlig møte
Referat fra offentlige møte
Dato neste offentlig møte 01.07.2014
Konsesjonærens hovedside om LEU Åpne