Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Områdekonsesjonær

24.11.2014 | 21:48

Status for kommunens energiutredning


1449 Stryn

Navn på konsesjonær STRYN ENERGI AS
Kontaktperson Anbjørn Sølvberg
Telefon 48959259
Utredning (Feil link)
Dato siste utredning 20.12.2011
Dato siste offentlig møte 25.04.2012
Referat fra offentlige møte
Dato neste offentlig møte 10.04.2013
Konsesjonærens hovedside om LEU